Oritolin
 

Konkurs

Praca głosem powszechnie kojarzona jest z aktorami, radiowcami, lektorami i piosenkarzami. W praktyce jednak, jedną z najbardziej obciążonych „głosowo” grup zawodowych są nauczyciele. Chcemy poznać Państwa doświadczenia w tym zakresie i sposoby w jakich radzicie sobie z typowymi dolegliwościami tego rodzaju (także sposobami tradycyjnymi).

Zadanie konkursowe:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie autorskiej pracy pisemnej w dowolnej formie jak np.: esej, dziennik, blog, wywiad, reportaż, itp. będącej osobistą refleksją na temat "problemów z głosem w pracy nauczyciela oraz sposobów radzenia sobie z nimi". Nadesłany tekst nie może być wcześniej publikowany. Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona karta zgłoszeniowa (więcej szczegółowych informacji w regulaminie konkursu).

Konkurs trwa od 16 września 2014 r. godz. 00.00.00. Prace należy przesłać w terminie do 15 grudnia 2014 do godziny 23.59.59 na adres e-mail glos@freewolna.com lub adres pocztowy: Freewolna, ul. Zadroże 4, 03-684 Warszawa z dopiskiem: NPG.
O przyjęciu pracy konkursowej decyduje data wpłynięcia zgłoszenia (e-mail) lub data stempla pocztowego.
 

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 grudnia 2014 r, a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (oritolin.pl/konkurs) oraz stronie internetowej konkursu (www.nauczycielpracujeglosem.pl). Nauczyciele nagrodzeni zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub listownie.

 
nagrody
Voucher SPA Irena Eris
o wartości 2000 zł
  Vouchery zakupowe Douglas
lub Sephora o wartości 500 zł
  Vouchery zakupowe Douglas
lub Sephora o wartości 100 zł